چربی گیر

چربی گیر

 

چربی گیر 

یکی ار مشکلاتی که در تصفیه خانه های آب یا فاضلاب وجود دارد وجود چربی و روغن در آب و فاضلاب میباشد که منظور عدم جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات پروسسی باید حذف گردند. روشهای مختلفی بدین منظور ابداع شده است که به شرح ذیل عنوان میگردند. اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )میباشد. شناورسازی عملیاتی استکه برای جدا سازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می رود . مواد قابل شناوری ( به طور عمده روغن های امولسیونی و مواد آلی ) در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. بدین منظور بیشتر در پالایشگاهها , واحدهای شیمیایی و سایر گارگاههای صنعتی از تجهیزات جداسازی آب – روغن به جای تانکهای ته نشینی اولیه استفاده می شود . مزیت اصلی شناورسازی بر ته نشینی این است که با این روش , ذراتی را که بسیار کوچک و سبک اند و به آرامی ته نشین می شوند را می توان به طور کاملتر و در زمان کوتاهتر حذف کرد به محض شناورشدن ذرات در سطح , می توان آنها را از طریق کفروبی جمع آوری کرد

 

روشهای مختلف چربی گیر 

  • چربی گیر به روش ثقلی              
  • چربی گیر به روشAPI  
  • چربی گیر به روش CPI
  • چربی گیر به روش  DAF   
  • چربی گیر به روش IGF