فروش انتی اسکالانت آویستا 

فروش آویستا Avista vitec

معمولا لایه گذاری شیمیایی اسکالینگ ناشی از ترکیبات معدنی

محلول در آب همچون کربنات

کلسیم و … میتواند موجب محدودیت راندمان کاری در سیستم

های غشایی گردد و باعث

افزایش فشار و کاهش کیفیت آب تصفیه شده و شستشوی مکرر

ممبران ها ودر آخر عمر

ممبران را کاهش میدهد .

انتی اسکالانت Avista ۵۰۰۰ و ۵۱۰۰ و ۵۳۰۰

معمولا از Avista 5000 و Avista 5100 و Avista

5300  استفاده میشود و بیشتر

از Avista 5000 و 5100 در سیستم هایی استفاده میگردد که

از آب دستگاه جهت آب

مقطر و خالص استفاده میگردد مانند نیروگاه ها و از Anti

scalant Avist 5300 

بیشتر برای جاهایی استفاده میگردد که دارای آبی با PH خنثی را

دارا میباشند و در نوع ضد

رسوب ها از نوع بهترین ها میباشد بدلیل اینکه انواع رسوبات را

براحتی دفع میکند .

شرکت پرشین آب طاووس وارد کننده مستقیم انتی اسکالانت های

اروپایی

تلفن های تماس :

09367739945

09229326022

کلمات مرتبط با فروش  انتی اسکالانت آویستا :
فروش آنتی اسکالانت اویستا ۵۰۰۰, قیمت آویستا ۵۱۰۰ , فروش آویستا ۵۳۰۰.  Avista
5300و روشهای تزریق انواع آنتی اسکالانتهای سیستم اسمز معکوس (RO)  علت تزریق آویستا 

فروش عمده  5300  فروش عمده آنتی اسکالانت 5100 , فروش 5000