تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

آیا از سیستم تصفیه آب صنعتی و کارایی آن اطلاع دارید؟

طریقه کارکرد تصفیه آب صنعتی

در سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس آب خام و یا تصفیه

نشده ابتدا وارد مخزنی میشود که مخزن آب خام میباشد و سپس آب خام با

استفاده از پمپ با فشار معین وارد سند فیلتر یا فیلتر شنی میگردد و در این

مرحله فیلتر شنی ذرات معلق موجود در آب را تا ۵۰ میکرون تصفیه خواهد

کرد و سپس آب وارزد مرحله بعدی یعنی فیلتر کربنی میگردد و در این مرحله

آب اگر هرگونه رنگ و بویی و مهمتر از همه کلر داشته باشد حذف میگردد و

سپس آب وارد فیلتر میکرونی میگردد و تا ۵ میکرون آب صاف میشود توسط

فیلتراسیونی که نامشان قید شد و در این سیستم ها به این

مراحل پیش تصفیه برای دستگاه های تصفیه آب صنعتی

میگویند .

و سپس آب وارد مرحله جدیدی میگردد که با پمپ طبقاتی فشار بالا آب را پمپاژ میکنیم به

سمت وسل که در داخل آن ممبران ها قرار میگیرند و در این مرحله مهم آب جدا سازی انجام

میشود و بخشی از آب خالص از یکطرف و   آب دور ریز یا پساب خارج خواهند شد .

شماره های تماس:

09367739945

09229326022